Leden kunnen middels de premie-reserve een bedrag sparen dat na overlijden in mindering wordt gebracht op de uitvaartkosten. Daarnaast heeft onze vereniging een unieke samenwerking met de SNS bank, waar u belastingvrij kunt sparen op een geblokkeerde rekening. Het gespaarde bedrag wordt na het overlijden van de rekeninghouder aangewend om de uitvaartkosten te betalen. De bankrekening valt onder het bankgarantiestelsel. U ontvangt elk jaar rente en houdt zelf zicht op uw gespaarde vermogen. Heel transparant en u plukt zelf de vruchten.