Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet bij?

Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl of telefoonnummer 0226-381734.

Kan ik via de vereniging geld apart zetten voor mijn uitvaart?

Leden kunnen middels de premie-reserve een bedrag sparen dat na overlijden in mindering wordt gebracht op de uitvaartkosten. Daarnaast heeft onze vereniging een unieke mogelijkheid om via de stichting derdengelden uitvaart vereniging Zijpe te sparen op een geblokkeerde rekening. Het gespaarde bedrag wordt na het overlijden van het lid aangewend om de uitvaartkosten te betalen. De bankrekening valt onder het bankgarantiestelsel. U ontvangt elk jaar rente en houdt zelf zicht op uw gespaarde vermogen. Heel transparant en u plukt zelf de vruchten.

Ik heb al een uitvaartverzekering. Wat is dan nog mijn voordeel?

Bij een uitvaartverzekering betaalt u verzekeringspremie voor een som geld welke na overlijden wordt uitgekeerd. Daarnaast kan de verzekering uw uitvaart tegen commerciële tarieven verzorgen. Als u ervoor kiest om de uitvaart door de vereniging te laten verzorgen liggen de uitvoeringskosten lager. Naderhand verrekenen wij de eindfactuur met uw ledenkorting, mogelijke vergoeding uit premiereserve, het gespaarde vermogen bij stichting derdengelden uitvaart vereniging Zijpe en/of uw bestaande verzekeringspolis.

Kan ik de contributie via automatische incasso betalen?

Ja, dat kan. Download hier het formulier, vul het in en verstuur het in een voldoende gefrankeerde envelop aan de penningmeester (adres staat op het formulier).

Kan ik verenigingsinformatie per e-mail ontvangen?

Ja, dat kan. Ga naar het contactformulier op deze website, klik op ‘aanmelden nieuwsbrief’ en vul daaronder uw e-mailadres in

Wie zijn de uitvaartverzorgers van de uitvaartvereniging?

De uitvaartvereniging werkt samen met eigen uitvaartverzorgers. Klik hier voor meer informatie.

Kan ik als verenigingslid zelf een uitvaartverzorger kiezen?

Wanneer de vereniging een uitvaart verzorgt, wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van onze eigen uitvaartverzorging. Gaat uw voorkeur uit naar iemand anders, neem dan contact op met de penningmeester. Als u ervoor kiest om een uitvaartverzorger in te schakelen die geen samenwerkingsverband heeft met de vereniging, dan wordt daarvoor een toeslag berekend. De actuele tarieven kunt u opvragen bij de penningmeester.

Kan ik na mijn verhuizing lid blijven?

U kunt gewoon lid blijven, ook als u verhuist naar een locatie buiten de regio. Wij schakelen een uitvaartverzorger in die aldaar actief is en u behoudt alle voordelen van uw lidmaatschap.

Kan ik mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart alvast bespreken?

Afscheid nemen is een persoonlijke aangelegenheid. Heeft u bepaalde wensen voor uw uitvaart, vraag dan een gesprek aan met onze uitvaartverzorgster. U kunt de mogelijkheden bespreken en deze eventueel laten vastleggen.