Wilt u lid worden, gaat u verhuizen, gaat een van uw kinderen het huis uit of wilt u een andere wijziging doorgeven? Geef dan uw (nieuwe) gegevens door aan de uitvaartvereniging.

Inschrijven of wijzigen per post:

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Print deze uit en stuur het ingevulde exemplaar in een voldoende gefrankeerde envelop aan: Uitvaartvereniging Zijpe, Sint Maartensweg 95, 1752 AA Sint Maartensbrug.

Inschrijven of wijzigen per e-mail:

Neem de gegevens van het onderstaande formulier over in een e-mail, vermeld ook uw telefoonnr, en stuur deze naar penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl.

Betalingswijze

Kijk voor meer informatie bij Lidmaatschappen

Uitschrijven

Natuurlijk hopen wij dat u lid wordt en blijft. Mocht u vragen of opmerkingen hebben tijdens uw lidmaatschap, neem dan contact op met de penningmeester of één van de bestuursleden. Mocht u besluiten om uw lidmaatschap te beëindigen, dan kan dat middels uw schriftelijke opzegging of door het uitblijven van uw betaling. U dient uw schriftelijke opzegging in het voorafgaande jaar aan te leveren. De uiterste ontvangstdatum is 30 november. Vermeld daarbij uw adres, lidmaatschaps- en telefoonnummer. De vereniging stuurt u een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Neem bij het opzeggen van uw lidmaatschap het volgende in overweging:

de contributiebijdragen wordt altijd tot het einde van het jaar berekend, ook als het lidmaatschap gedurende het jaar wordt opgezegd;

Als u geen lid meer bent, dan kunt u geen enkele aanspraak maken op bedragen die u eerder heeft gespaard voor de premiereserve. Deze blijven in de premiereserve en komen toe aan de bestaande leden van de vereniging.

Inschrijven of wijzigen per post