Elk jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering geeft het bestuur openheid van zaken aangaande de boekhouding en lopende activiteiten. Indien beslissingen genomen moeten worden, kunnen leden hier hun stem uitbrengen.

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering:

afgelasting door het coronavirus COVID-19 kan deze vergadering helaas geen doorgang vinden

Datum: woensdag 8-4-2020, 20.00 uur
Plaats: Uitvaartcentrum Zijpe, Maarten Breetstraat 13 A , 1752 AG Sint Maartensbrug
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Gastspreker: de heer Gerard Buining van de gemeente Schagen. ONDERWERP: Gemeentebeleid Begraafplaatsen
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Notulen vorige ledenvergadering van 3 april 2019
 6. Financieel verslag 2019
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Jaarverslag van de “Stichting Derdengelden”
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar:
  Gerard Poland
  Toetredend:
  Margriet Struijf

  Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat: secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

 11. Afscheid: dames van De Laatste Zorg: Edith van der Weij en Jetta Groot
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Opmerking: Parkeren op eigen terrein van uitvaartcentrum.

Graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.