Kosten

De kosten van een uitvaart zijn geheel afhankelijk van de wensen van de overledene of diens nabestaanden. Alles wordt vooraf met de nabestaanden besproken. De uitvaartverzorger legt de wensen en bijbehorende kosten vast in een opdrachtformulier, welke de nabestaanden ondertekenen. Mochten er aanvullende kosten komen, dan worden de nabestaanden hierover geïnformeerd.

Ongeveer anderhalve maand na de uitvaart ontvangen de nabestaanden de eindfactuur van de vereniging. Daarop staat wat de werkelijk gemaakte kosten zijn en hoe de eventuele ledenkorting, vergoeding uit premiereserve, som van de geblokkeerde spaarrekening en/of de verzekeringsuitkering is verrekend. Het restant wordt door de vereniging in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Laatste Wensen Boekje

Heeft u al enig idee hoe uw uitvaart eruit gaat zien? Wilt u worden begraven of gecremeerd? Verwacht u een groot gezelschap of houdt u het liever wat intiemer? Heeft u al nagedacht over een kist, de bloemen, kaarten, verzorging, catering, locatie, etcetera? Het is verstandig om daarbij stil te staan of uw wensen misschien zelfs vast te leggen. Dat geeft veel mensen rust en maakt het voor uw nabestaanden iets eenvoudiger in toch al moeilijke tijden.

Het Laatste Wensen Boekje van de Uitvaartvereniging is speciaal bedoeld om al uw gedachten te noteren. Vraag het gratis aan via secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl.