Bij een uitvaartverzekering betaalt u verzekeringspremie voor een som geld welke na overlijden wordt uitgekeerd. Daarnaast kan de verzekering uw uitvaart tegen commerciële tarieven verzorgen. Als u ervoor kiest om de uitvaart door de vereniging te laten verzorgen liggen de uitvoeringskosten lager. Naderhand verrekenen wij de eindfactuur met uw ledenkorting, mogelijke vergoeding uit premiereserve, het gespaarde vermogen bij de SNS bank en/of uw bestaande verzekeringspolis.