De Uitvaart-spaarrekening is het perfecte, niet commerciële, alternatief voor een (vaak dure) uitvaartverzekering.

Hoe het werkt:

Deelnemers bepalen zelf wanneer en hoeveel er gespaard wordt. Het gespaarde vermogen staat op de bankrekening, er gebeurt niets mee. Elk jaar ontvangen deelnemers een overzicht van het opgebouwde tegoed. Na overlijden wordt het gespaarde bedrag aangewend om de uitvaartnota van de vereniging te voldoen. Heeft u teveel gespaard, dan wordt het overschot uitgekeerd aan uw nabestaanden.

Uw voordeel:

  • Deze rekening biedt de zekerheid dat er later een bedrag beschikbaar is voor de uitvaart.
  • Het bedrag is geblokkeerd en kan tussentijds niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • U betaalt geen dure premie voor een uitvaartverzekering en zit niet vast aan verplichtingen.
  • Anders dan bij verzekeringsmaatschappijen valt onze regeling wel binnen het bankgarantiestelsel

Om deel te nemen, moet u lid zijn van Uitvaartvereniging Zijpe.

Interesse?

Meld u aan via secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl of bel 0226-381734 (Gerard Poland).

Optioneel:

Naast deelname aan deze spaarmogelijkheid kunnen leden ook deelnemen aan de premiereserve. Lees meer