Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2023-03-31T09:42:07+00:00

Nieuw bericht


NIEUW BELEID GEMEENTE SCHAGEN BEGRAAFPLAATSEN/GEDENKPARKEN

Beleid
Sinds de samenvoeging van de Gemeentes Zijpe, Schagen en Harenkarspel is er weinig aandacht besteed aan de begraafplaatsen, afgezien van een studie naar de culturele waarde van grafbedekkingen. Dit resulteerde in een lijst van cultuurhistorische graven.

In februari 2021 heeft het College van B&W van de Gemeente Schagen een voorstel opgesteld om de gemeentelijke begraafplaatsen als gedenkpark te beschouwen; d.w.z. deel uitmaken van het ‘groen’ in de gemeente en oases van rust te vormen met bankjes etc. Hierbij was het voornemen om zoveel mogelijk graven te ruimen. Begraafplaatsen in m.n. de polder Zijpe en de dorpen maken deel uit van de cultuurhistorie en veel inwoners hechten waarde aan behoud van graven. Daarnaast is er op de meeste begraafplaatsen nog veel ruimte, o.a. in Sint Maartensbrug. Daarom hebben vrijwel alle politieke partijen in de Raad van Schagen een amendement ingediend en aangenomen om:
“graven van vastgestelde cultuurhistorische waarde en koopgraven niet te ruimen en het ruimen van huurgraven pas te doen na zorgvuldige consulatie van belanghebbenden, waarbij in ogenschouw wordt genomen in hoeverre de begraven personen onderdeel van de cultuurhistorie van hun dorp of polder vormen”.
Eind 2021 is nog een amendement ingediend om geen graven te ruimen zolang het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde op een begraafplaats duurt en een commissie in te stellen die de gemeente adviseert over cultuurhistorische waarde van een graf, welke dan evt. wordt opgenomen in de bovengenoemde lijst van culturele grafbedekkingen.

Sinds 1994  worden in de voormalige gemeente Zijpe geen koopgraven meer uitgegeven. Momenteel zijn er particuliere en algemene graven. Een particulier graf wordt tegen betaling aan iemand – de ‘rechthebbende’, meestal een verwant – uitgegeven die dan bepaalt wie er evt. bij begraven wordt; deze graven worden uitgegeven voor een periode van 10, 20, 30, 50 of 75 jaar[1], evenals particuliere urnengraven en urnennissen; daarna kan het recht verlengd worden met 5, 10,15, 20, 30, 40 of 50 jaar. Een algemeen graf daarentegen is in beheer van de gemeente en wordt uitgegeven voor 10 jaar.

De voorste vier vakken van de begraafplaats in Sint Maartensbrug, dus die grenzen aan de Grote Sloot, zijn historisch grafveld en hier kan niet meer begraven worden.

Natuurbegraafplaats

Tevens is door de Gemeente besloten om de achterste, lege velden van de begraafplaats Sint Maartensbrug als natuurbegraafplaats in te richten. Hier is plaats voor ca. 400 natuurgraven (NB: geen grafbedekking; het graf maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving; geschatte kosten per graf euro 3.500). De urnenmuur blijft gehandhaafd; tevens wordt er een apart gedeelte ingericht voor natuururnengraven, alsook een apart gedeelte ingericht als strooiveld (zie foto).
De natuurbegraafplaats krijgt een parkachtige uitstraling met bloeiende hagen tussen de gazons met veel bloemen, dus geen bos maar wel enkele bomen. De beplanting is aantrekkelijk voor vogels, vlinders, bijen, etc. Een aantal bolgewassen worden aangeplant, o.a. de boshyacint. De natuurbegraafplaats zal van de huizenrij aan de zuidelijke zijde worden afgeschermd door een natuurlijke haag.
Een natuurgraf is in principe voor onbepaalde tijd.

[1] Bron: Toelichting beheerverordening Gemeentelijke Gedenkparken Schagen 2022, artikel 17, 1e alinea; vide tevens website Gemeente Schagen betreffende ‘Gemeentelijke begraafplaatsen.

Auteur M.S. Upload A.L. 17-10-2022


Informatieavond Uitvaartvereniging Zijpe

Zodra het mogelijk is zal, na het huidige coronatijdperk, een informatieavond worden verzorgd. De avond is bedoeld voor zowel leden als niet-leden, die vragen hebben over de voordelen van de vereniging of de uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van een uitvaart. Bent u geïnteresseerd, meldt uzelf dan vooraf aan via secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl (o.v.v. naam en telefoonnummer). De bijeenkomst vindt alleen plaats bij voldoende belangstelling. Wilt u een overlijden melden of persoonlijk contact met de uitvaartverzorgsters van de vereniging? Dan kunt u rechtstreeks bellen naar 0224-563511 (24/7 bereikbaar).

01-01-2021|

Oude uitvaartpolissen vinden en verzilveren.

Een oude uitvaartpolis kan in de loop van de tijd verloren gaan, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar niet meer bestaat of is overgenomen door een ander maatschappij.   Het kan ook gebeuren dat de administratie zoek is geraakt of dat nabestaanden niet weten of hun overleden dierbare überhaupt een uitvaartverzekering had afgesloten.

Gelukkig zijn er manieren om oude polissen boven water te krijgen en te verzilveren.

Ga naar  https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/oude-polissen

Het is belangrijk om er achter te komen of uw overleden dierbare een oude uitvaartpolis had.


Overige verzekeringen 

Wilt u een verzekering afsluiten dan verwijzen wij u door naar Lifetri. Daar kunt u een polis afsluiten die ( bepaalde ) kosten van de uitvaart vergoedt.

Wilt u geen verzekering maar wel een bedrag opzij zetten voor uw uitvaart?  U kunt via de vereniging een bedrag sparen voor uw uitvaart. Wij bieden daarvoor de premiereserve en de uitvaart-spaarrekening aan. Daarmee kunt u voorzien in 100% van uw uitvaartkosten.

Heeft u al een uitvaartverzekering? Dan dekt deze de kosten van de uitvaart die wij verzorgen. De vereniging regelt de administratieve afwikkeling voor u. Datgene wat de verzekeraar niet vergoedt, wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Go to Top