Neem gerust even de tijd om stil te staan bij het moment. Vervolgens is het belangrijk om binnen enkele uren contact op te nemen.

Onze werkwijze

  • Nadat de uitvaartverzorgster de melding heeft ontvangen, brengt zij zo snel mogelijk een persoonlijk bezoek aan de overledene en diens nabestaanden.

  • Tijdens dat eerste bezoek kunt u uw wensen en de bijbehorende kosten bespreken.

  • Alles wordt vastgelegd in een opdrachtformulier, welke de nabestaanden ondertekenen.

  • Ongeveer anderhalve maand na de uitvaart ontvangen de nabestaanden de eindfactuur van de vereniging.

  • Daarop staat wat de werkelijk gemaakte kosten zijn en hoe de eventuele ledenkorting, vergoeding uit premiereserve, som van de geblokkeerde spaarrekening en/of de verzekeringsuitkering is verrekend.

  • Het restant wordt door de vereniging in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Is uw dierbare overleden?

0224-563511

( 24 / 7 bereikbaar voor leden en niet-leden)

Is een uitvaartverzorger door omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar? Dat brengt het vak met zich mee en wij hopen dat u daar enig begrip voor heeft. Spreek alstublieft de voicemail in, uw uitvaartverzorgster belt u dan zo spoedig mogelijk terug.