De vereniging biedt twee lidmaatschappen, waarmee u op elke gewenste leeftijd kunt starten.

Contributie

Elk lid betaalt contributie. De contributie is voor het in stand houden van de vereniging. De hoogte wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap wordt elk jaar op 1 januari automatisch verlengt. Opzeggen van lidmaatschap is alleen schriftelijk of per email mogelijk bij de ledenadministratie via email penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl Minimaal 1 maand voor het nieuwe jaar. Dus opzeggen voor nieuwe jaar dient voor 1 december te gebeuren. 

A- en B-lidmaatschap

De vereniging kent twee lidmaatschapsvormen. Het verschil tussen beide zit hem in de premiereserve. Als u gebruik wilt maken van de vergoeding uit premiereserve, dan wordt u A-lid. A-leden betalen naast contributie een bijdrage voor de premiereserve. Wilt u dat niet en betaalt u liever elk jaar een lager bedrag, dan wordt u B-lid.

Voordelen van uw lidmaatschap

Leden van de vereniging ontvangen een korting op de uitvaartverzorging en kunnen gebruik maken van de Uitvaartspaarrekening en de Uitkering Premiereserve.

Betalingswijze

Geef alstublieft aan de penningmeester door voor welke optie u kiest:

– internetbankieren

U kunt de contributie o.v.v. het factuur- en ledennummer – overmaken naar: IBAN NL76 INGB 0002 6508 26
– t.a.v. Uitvaartvereniging Zijpe.

– Voor het per post versturen van de contributiefactuur rekent de vereniging € 3,00 administratiekosten ( in 2024 ).

– automatische incasso
Met uw goedkeuring schrijft de vereniging de contributie
automatisch van uw rekening af. U betaalt hiervoor geen
administratiekosten. Download hier het formulier.

Aanmelden

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
U kunt deze uitprinten, invullen en opsturen. Of u neemt de gevraagde gegevens over in een mail die u toestuurt aan penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl

Jaarlijkse bijdrage:

A-Leden contributie + bijdrage premiereserve:
volwassenen € 20,- per jaar
kinderen tot 18 jaar € 10,- per jaar
Financiële tegemoetkomingen bij overlijden:
Ledenkorting op uitvaartfactuur van de vereniging: € 300,-
Uitkering Premiereserve 2022: € 1000,-
———-
Totaal: € 1300,-

Jaarlijkse bijdrage:

B-Leden contributie:
volwassenen € 9,- per jaar
kinderen tot 18 jaar € 9,- per jaar
Financiële tegemoetkomingen bij overlijden:
Ledenkorting op uitvaartfactuur van de vereniging: € 300,-

Let op:

Externe uitvaartverzorgster? Lagere uitkering…
Wanneer nabestaanden voor een externe uitvaartverzorger kiezen (waar de vereniging geen samenwerkingsverband mee heeft), dan kan men geen aanspraak maken op de volledige Uitkering Premiereserve en vervalt de ledenkorting. Bovendien hanteren commerciële partijen hun eigen prijzen, ook voor zaken die de vereniging nooit factureert, en kan hun dienstverlening afwijken.

Onze vereniging staat al honderd jaar klaar voor iedereen en realiseert betaalbare en sfeervolle uitvaarten tegen kostprijs. Elke uitvaart wordt tot in de puntjes verzorgd door onze uitvaartverzorgsters. Nabestaanden ontvangen een transparante begroting waarop de ledenkorting en de gespaarde bedragen van het eindtotaal worden afgetrokken. Daardoor blijft de gehele uitvaart ook financieel overzichtelijk.