Uitvaartvereniging Zijpe

premiereserve

Meedoen aan de premiereserve is een vorm van sparen. Alleen A-leden komen hiervoor in aanmerking. Elk jaar dragen zij bij aan de premiereserve. Na overlijden keert de vereniging 'vergoeding uit premiereserve' uit: een vastgesteld bedrag dat in mindering wordt gebracht op de totaalsom van de uitvaart.

Vergoeding uit premiereserve
Nabestaanden zien de vergoeding uit premiereserve terug als een korting op de uitvaartnota.

Voor wie?
Alleen A-leden dragen bij aan de premiereserve. Betaalt u liever elk jaar een lager bedrag en wilt u geen gebruik maken van de vergoeding uit premiereserve, dan kunt u B-lid worden. Personen die vóór 2015 lid werden, zijn automatisch A-lid.

 

 

 


  

Inhaalbijdrage premiereserve
Nieuwe A-leden dienen een ‘inhaalbijdrage premiereserve’ te voldoen. Deze wordt berekend aan de hand van uw actuele leeftijd. De inhaalbijdrage is niet van toepassing op baby’s die worden ingeschreven. Meer informatie over de inhaalbijdrage kunt u opvragen bij het secretariaat.

Actueel bedrag premiereserve
De hoogte van de vergoeding uit premiereserve wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 

Uitvaartvereniging Zijpe - Sint Maartensweg 95 - 1752 AA Sint Maartensbrug - KvK: 40636521
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl | Tel: 0224-561647 | Bank: BIC INGBNL2A - IBAN NL76 INGB 0002650826