Uitvaartvereniging Zijpe

overlijden melden

Is uw dierbare overleden? Bel 0224-563511.
(dag en nacht bereikbaar voor leden en niet-leden)

Neem gerust even de tijd om stil te staan bij het moment. Vervolgens is het belangrijk om binnen enkele uren contact op te nemen.

Onze werkwijze
Nadat de uitvaartverzorgster de melding heeft ontvangen, brengt zij zo snel mogelijk een persoonlijk bezoek aan de overledene en diens nabestaanden. Tijdens dat eerste bezoek kunt u uw wensen en de bijbehorende kosten bespreken. Alles wordt vastgelegd in een opdrachtformulier, welke de nabestaanden ondertekenen. Ongeveer anderhalve maand na de uitvaart ontvangen de nabestaanden de eindfactuur van de vereniging. Daarop staat wat de werkelijk gemaakte kosten zijn en hoe de eventuele ledenkorting, vergoeding uit premiereserve, som van de geblokkeerde spaarrekening en/of de verzekeringsuitkering is verrekend. Het restant wordt door de vereniging in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Is een uitvaartverzorger door omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar? Dat brengt het vak met zich mee en wij hopen dat u daar enig begrip voor heeft. Spreek alstublieft de voicemail in, uw uitvaartverzorgster belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

Uitvaartvereniging Zijpe - Sint Maartensweg 95 - 1752 AA Sint Maartensbrug - KvK: 40636521
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl | Tel: 0224-561647 | Bank: BIC INGBNL2A - IBAN NL76 INGB 0002650826