Uitvaartvereniging Zijpe

lidmaatschap

De vereniging biedt twee lidmaatschappen, waarmee u op elke gewenste leeftijd kunt starten.

Contributie
Elk lid betaalt contributie. De contributie is voor het in stand houden van de vereniging. De hoogte wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

A- en B-lidmaatschap
De vereniging kent twee lidmaatschapsvormen. Het verschil tussen beide zit hem in de premiereserve. Als u gebruik wilt maken van de vergoeding uit premiereserve, dan wordt u A-lid. A-leden betalen naast contributie een bijdrage voor de premiereserve. Wilt u dat niet en betaalt u liever elk jaar een lager bedrag, dan wordt u B-lid.

Voordelen van uw lidmaatschap
Leden van de vereniging ontvangen een korting op de uitvaartverzorging en kunnen gebruik maken van de Uitvaartspaarrekening en de Uitkering Premiereserve.

Betalingswijze
Geef alstublieft aan de penningmeester door voor welke optie u kiest:


- internetbankieren

- U kunt de contributie o.v.v. het factuur- en lidnummer
- overmaken naar IBAN NL76 INGB 0002650826 tav
- Uitvaartvereniging Zijpe. Voor het versturen van de
- contributie-factuur rekent de vereniging € 1,50
- administratiekosten.

- automatische incasso

- Met uw goedkeuring schrijft de vereniging de contributie
- automatisch van uw rekening af. U betaalt hiervoor geen
- administratiekosten. Download hier het formulier.

Aanmelden
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
U kunt deze uitprinten, invullen en opsturen. Of u neemt de gevraagde gegevens over in een mail die u toestuurt aan penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl
  
Jaarlijkse bijdrage:

A-leden
contributie + bijdrage premiereserve:
volwassenen   € 20,- per jaar
kinderen tot 18 jaar   € 10,- per jaar

B-leden contributie:
volwassenen   € 9,- per jaar
kinderen tot 18 jaar   € 9,- per jaar
     

Financiële tegemoetkomingen bij overlijden:

Ledenkorting op uitvaartverzorging: € 300,-
Uitkering Premiereserve 2017: € 900,-.
    ----------
Totaal:   € 1200,-
     

Let op:

Externe uitvaartverzorgster? Lagere uitkering...
Wanneer nabestaanden voor een externe uitvaartverzorger kiezen (waar de vereniging geen samenwerkingsverband mee heeft), dan kan men geen aanspraak maken op de volledige Uitkering Premiereserve en vervalt de ledenkorting op de uitvaartverzorging. Bovendien hanteren commerciële partijen hun eigen prijzen, ook voor zaken die de vereniging nooit factureert, en kan hun dienstverlening afwijken.

Onze vereniging staat al honderd jaar klaar voor iedereen en realiseert betaalbare en sfeervolle uitvaarten tegen kostprijs. Elke uitvaart wordt tot in de puntjes verzorgt door onze uitvaartverzorgsters. Nabestaanden ontvangen een transparante begroting waarop de ledenkorting en de gespaarde bedragen van het eindtotaal worden afgetrokken. Daardoor blijft de gehele uitvaart ook financieel overzichtelijk.

 


Uitvaartvereniging Zijpe - Sint Maartensweg 95 - 1752 AA Sint Maartensbrug - KvK: 40636521
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl | Tel: 0224-561647 | Bank: BIC INGBNL2A - IBAN NL76 INGB 0002650826