Uitvaartvereniging Zijpe

algemene ledenvergadering

Elk jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering geeft het bestuur openheid van zaken aangaande de boekhouding en lopende activiteiten. Indien beslissingen genomen moeten worden, kunnen leden hier hun stem uitbrengen.

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering:

Datum: woensdag 11-4-2018, 20.00 uur
Plaats: Uitvaartcentrum Zijpe, Sint Maartensbrug
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ledenvergadering van 19 april 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing kascontrolecommissie
 8. Jaarverslag van de “Stichting Derdengelden”
 9. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en herkiesbaar:        
  Cees Bruin en mw. Germa Smit

  Aftredend en niet herkiesbaar:  
  mw. Angelique van Wijk

  Aftredend:
  dhr. Piet Bakker

  Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat:
  secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl
 10. Afscheid Piet Bakker en Angelique van Wijk
 11. Afscheid Gerard van der Stoop
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

   
Opmerking: Parkeren op eigen terrein van uitvaartcentrum.

Graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.

Uitvaartvereniging Zijpe - Sint Maartensweg 95 - 1752 AA Sint Maartensbrug - KvK: 40636521
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl | Tel: 0224-561647 | Bank: BIC INGBNL2A - IBAN NL76 INGB 0002650826